Terveellinen asuminen vaatii monta oikeaa valintaa

Rakennusliike Kenoran tärkeimpiä tavoitteita on taata terveellinen asuminen. Uutiset sisäilmaongelmaisista rakennuksista ovat Suomessa valitettavasti arkipäivää. Aina välillä ongelmia syntyy jo verrattain uusiin asuntoihin. Kenora haluaa rakentaa vain sellaisia kohteita, joiden kaikki ratkaisut kestävät aikaa. Sen takia yrityksen päärakennusmateriaali on aina hirsi. 

Suomessa on yhä 2020-luvullakin lukuisia rakennuksia, jotka on tehty menneillä vuosisadoilla, mutta jotka ovat yhä sisäilmaltaan terveitä. Talot on tehty hirrestä. Se ei ole sattumaa. Hirsi on rakennusmateriaalina kotimainen, ekologinen, perinteinen ja kaunis, mutta sillä on myös ainutlaatuisia ominaisuuksia terveellisen asumisen kannalta. Hirsi muun muassa tasaa tehokkaasti sisäilman lämpövaihteluja ja kosteutta. Yksiaineinen seinärakenne on kosteuden kannalta turvallinen. Hirsi on hyvä valinta allergikon ja astmaatikon kotiin.

 

Hirsi rakennusmateriaalina ei kuitenkaan yksin riitä takaamaan terveellistä asumista. Sen takia Kenora noudattaa aina neljää periaatetta.

Terveellinen asuminen huomioidaan jo suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa

Asunnon sisäilmaan vaikuttaa päärakennusmateriaalin lisäksi myös muun muassa rakenteelliset ratkaisut, asuntojen varustelu sekä sisustusvalinnat. Kenora huomioi asumisen terveellisyyden perusteellisesti jo rakennushankkeen suunnittelu- ja valmisteluvaiheessa

Rakentamisessa käytetään vain turvallisia materiaaleja

Materiaalivalinnat vaikuttavat merkittävästi asumisen terveellisyyteen. Päärakennusmateriaalin lisäksi erityistä huomiota on kiinnitettävä muun muassa eristeisiin, höyrynsulkuun ja aineisiin, joilla käsitellään rakennuksen sisäpintoja. Kenora valitsee kaikki tarkoin kriteerein.

Rakentaminen toteutetaan vastuullisesti

Tarkat materiaalivalinnat eivät merkitse mitään, jos itse rakentamisessa hutiloidaan. Kenora laatii aina erillisen suunnitelman myös kunkin rakennuskohteen rakennusaikaisen kosteuden ja rakennuspölyn hallinnasta, materiaalien kuivaketjusta ja työmaan siisteydestä. Tämä vaikuttaa merkittävästi valmiin asunnon sisäilmaan.

Kenora rakentaa kaikki vaiheet huolellisesti ja varmistaa riskikohtien, kuten höyrynsulun tiiviyden ja vedeneristyksen riittävän paksuuden, oikeanlaisen toteutumisen.

Asukas saa ohjeita ja tukea

Terveellinen asuminen edellyttää tekoja myös asunnon valmistumisen jälkeen. Kenora antaa asukkaalle uuden kodin ja siihen liittyvien järjestelmien huolto- ja kunnossapito-ohjeet ja niihin liittyvän tarvittavan opastuksen. Osallistumme terveen asumisen toteutumisen seurantaan ja keräämme valmistuneista kohteistamme palautetta kahdelta ensimmäiseltä asuinvuodelta.

Saat lisää tietoa terveellisestä asumisesta Kenoralta